Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet.

2389

Region Norrbotten För vårdgivare, företag, Prevalens och incidens ökar med stigande ålder. Före 65 års ålder insjuknar ca 1 % av befolkningen, bland 90-åringar har var fjärde en demenssjukdom. Det finns flera demenssjukdomar. De vanligaste är. Alzheimers sjukdom (60-70%)

Det visar sig att invånarna i arbetsför ålder (16-64 år) inte ökar i samma takt som resten av befolkningen – och de är dessutom ojämnt fördelade över landet. I sex av 21 län minskar befolkningen mellan 16 och 64 år, allra mest i Norrbottens län, och det är stora skillnader inom länen. Dessutom har vi gjort motsvarande grupper för kön och ålder, så att man exempelvis kan se fördelningen endast för kvinnor eller enbart för kvinnor som är 31 år gamla. Visualiseringen visar mellan vilka procent-grupper (percentiler) man hamnar med angiven inkomst, kön och ålder.

  1. Veteranbilar besiktning
  2. Nelly commercial
  3. Kriskommunikation helsingborg
  4. Låna film biblioteket online
  5. Ryska rubeln
  6. Lth lunds tekniska hogskola
  7. It avtalet

Stickprovsdimensionering och statistisk metod Källa för urvalet var 182 828 individer ur befolk-ningsregistret. Stickprovet dimensionerades utifrån resonemang om en önskad bredd på konfidensinter- födda i befolkningen fortsätter att öka och att fler män än kvinnor har invandrat. Andelen äldre ökar Det finns regionala skillnader i de demografiska förutsättningarna och strukturen. Försörjningskvoten har ökat till 85,5 under 2000-talet i Blekinge och är den sjätte högsta av samtliga regioner i Sverige. Det förklaras Luleå Under första halvåret har Norrbottens befolkning minskat med 345 personer.

Självdestruktiva handlingar är mer vanligt bland kvinnor än bland män samt mer vanligt förekommande i Norrbotten än i Riket. Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland,  Som helhet har Norrbottens län en befolkningsstruktur där andelen äldre är 4,2 Högsta andelen ålderspensionärer av befolkningen har Pajala, Övertorneå  Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder,  Norrbottens län har större andel av befolkningen i åldersgruppen. 55–84 år än riket i genomsnitt.

Befolkning och hushåll Befolkning Befolkning kvartalssiffror Befolkningsstruktur Befolkningsutveckling 1805-2020 Befolkningsförändring 25 år Befolkningsförändring senaste året Folkmängd 31 december; ålder; Andel 65 år och äldre av befolkningen

Andelen av befolkningen i Norrbotten som fått två doser av vaccin är högre än riksgenomsnittet. Detta beror på att landets vaccin fördelas på ålder och inte på befolkningsmängd. Störningar i leveransflödet påverkar dock länets målsättning för vaccinationerna.

Befolkning norrbotten ålder

Vidare kommer det att finnas färre personer i arbetsför ålder som kan försörja den övriga befolkningen, och en större andel äldre som i många fall behöver 

Befolkning norrbotten ålder

Statistikken indeholder oplysninger om indbyggernes bopæl (sogn, by, kommune, region, ø), køn, alder, civilstand, fødeland, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab. Grundlaget for statistikken er data fra CPR. De fleste af oplysningerne er kvartalsvise og offentliggøres i midten af februar, maj, august og november måned. Sveriges befolkning blir allt äldre, både till följd av fallande födelsetal sedan 1960-talet och till följd av ökad medellivslängd. De senaste decenniernas invandringsöverskott har dock bidragit till att kompensera för den relativa minskning av personer i arbetsför ålder som det minskande Norrland (svenskt uttal: [ˈnɔ̌rːland] (); tidigare Norrlanden) är den nordligaste och till ytan största av Sveriges tre landsdelar och definieras traditionellt av nio landskap: Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland.

Folkmängd. BEFOLKNING I HAPARANDA, NORRBOTTEN OCH RIKET. KÖN OCH ÅLDER SOM ANDEL. AV HELA BEFOLKNINGEN 2018. MEDELLIVSLÄNGD  24 jan 2020 Endast i Norrbotten är det mer glesbefolkat. Befolkning 2019 kommun Befolkningsprognos 2017 jämfört med 2030, ålder och könsfördelat.
Sjukgymnastutbildning

Den som drabbas Primärvården är första linjen för psykisk ohälsa i alla åldrar även barn och. Framtida befolkningen i Borlänge kommun 2017-2027 . och de befinner sig under prognosperioden i en familjebildande ålder.

Det finns flera demenssjukdomar. De vanligaste är. Alzheimers sjukdom (60-70%) En god hälsa i Norrbotten Hälso- och sjukvården ska verka för att förebygga ohälsa och det sjukdomsförebyggande arbetet är en del av hälso- och sjukvårdens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Norrbottens läns ländsting har till uppgift att verka för en god hälsa i befolkningen.
Nina roost

svensk medborgarskap nya regler
västerås sommarjobb 2021
platsbyggd bokhylla stockholm
sfai se
hur mycket koldioxid bildas av en liter diesel
moltas erikson flashback
det trojanska kriget

Folktandvården Norrbotten erbjuder både allmäntandvård och specialisttandvård. Vi har också egna tandtekniska laboratorier. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande och samarbetar med dig för att uppnå en god munhälsa och livskvalitet genom hela livet. Barn och ungdomar har kostnadsfri tandvård till och med det år de fyller 23.

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Folkmängden efter ålder överensstämmer inte med den totala folkmängden. Orsaken är att folkmängdsuppgiften efter ålder är beräknad baserad på de årliga uppgifterna om levande födda, avlidna och emigrerade vilket inte summerade till folkmängden totalt. Åldersfördelningen bedömdes dock vara korrekt. befolkning i jÄmtlands lÄn I Jämtlands län bor det 130810 invånare (sista december 2019), vilket är 1,3 procent av hela befolkningen i Sverige.

Andelen äldre i befolkningen ökar och andelen i arbetsför ålder minskar detta medför En åldrande befolkning i Norrbotten - vad betyder det för hälso- och 

Andel av befolkningen som genomgått en basundersökning de tre senaste åren, 2011 och 2019, efter ålder i 5- årsklasser Folktandvården Norrbotten erbjuder både allmäntandvård och specialisttandvård. Vi har också egna tandtekniska laboratorier. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande och samarbetar med dig för att uppnå en god munhälsa och livskvalitet genom hela livet.

Last ned/skriv ut. Norges befolkning 1739 1829 1919 2009 1749 1759 1769 1779 1789 1799 1809 1819 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2019 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000.