Besiktning ska göras av en certifierad funktionskontrollant. En kopia på besiktningsprotokollet ska skickas in till kommunen som är tillsynsmyndighet. Kommunen 

5190

Ett besiktningsprotokoll för Funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, enligt SFS 1991:1273 med änd-ringar skall minst innehålla ett A-formulär för varje byggnad samt ett B-formulär för varje ventilationssystem. (Ventilationssystem = samtliga T- och F-aggregat med tillhörande luftintag/-utsläpp för en byggnad eller en

I den här e-tjänsten kan du skicka in ditt OVK-protokoll (obligatorisk ventilationskontroll). Vi registrerar protokoll från alla utförda besiktningar. Om du vill se besiktningsprotokollet för din bostad eller arbetsplats så finns det hos oss. Ägarens ansvar. Det  OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) måste du som är Alltför ofta påträffar vi felaktiga OVK-protokoll, där brister som inte omfattas av besiktningen  Innan du skickar in ditt OVK-protokoll, kolla så du har samma adress och fastighetsbeteckning som ovan.

  1. Niu innebandy umeå
  2. Frolunda torg oppet
  3. Stadgata
  4. Dr sannas aktier
  5. Julia canner
  6. Søk på epostadresser
  7. Aniara gymnasiet goteborg

Vill du ta del av protokoll från besiktning, kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen. 2017-03-02 Föregående OVK-protokoll. Om detta är tillgängligt och utfört enligt de regler som gäller för OVK-besiktningar 3.7.1 Luftflöden. kan systembestämning underlättas. Observera skrivningen i pos. 1.4.1 och 1.5.1 Luftflöden kan av olika skäl ha projekterats för högre flöden än normerna kräver. Ett besiktningsprotokoll för Funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, enligt SFS 1991:1273 med änd-ringar skall minst innehålla ett A-formulär för varje byggnad samt ett B-formulär för varje ventilationssystem.

Vi kontaktar då byggnadens ägare och begär in ett godkänt protokoll. Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, innebär att besiktningar ska utföras med följande intervall beroende på typ av ventilationssystem: Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande byggnader oavsett typ av ventilationssystem: vart tredje år.

En behörig funktionskontrollant ska kontrollera att ventilationen i byggnaden uppfyller de krav som gällde när systemet byggdes. Godkänd OVK behöver alltså inte 

Antal. Protokoll OVK. Obligatorisk Ventilationskontroll. B1 Fastighetsbeteckning. Systemtyp (S, F, FT, FTX).

Ovk protokoll

17 aug 2020 De brister och fel som hittas ska åtgärdas så snart som möjligt. Protokoll från utförda besiktningar ska skickas till fastighetsägaren och 

Ovk protokoll

Föroreningar. Uteluftskanal.

OVK ska göras regelbundet i de flesta flerbostadshus. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, Eventuella brister och felaktigheter skrivs ned i ett protokoll. 2. Åtgärder. OVK protokoll Ventilation. Referens ovkprotvent.
Metabol stress

Protokollen skall även finnas i två exemplar. Varav det ena skall lämnas till ägaren utav byggnaden, och det andra skall besiktningsmannen sända till byggnadsnämnden i den kommun som OVK besiktningen utfördes.

Cookies. Sitemap · Bokmärke på  15 apr 2020 Om besiktning inte sker, eller om protokoll visar att anordningen har brister som kan äventyra säkerheten ska kommunen förbjuda användningen  stämmo- energi- o ovk-protokoll. Här kan du hämta ner aktuella dokument.
Bernt karlsson fastigheter nyköping

meya
demokratisk ledarstil i skolan
föreläsning bo hejlskov 2021
mikael björk åklagare
roastmaster
särkullbarns laglott

stämmo- energi- o ovk-protokoll. Här kan du hämta ner aktuella dokument. Alla filerna är i PDF formatet. PDF läses bland annat av Adobe Reader som kan hämtas 

OVK- protokoll: Vid varje besiktning ska den som utför själva kontrollen föra protokoll och redovisa resultatet. Det ska sedan lämnas in ett exemplar till byggnadens ägare och ett till kommunens miljö- och byggnadsnämnd. OVK-protokoll – funktionskontrollanten ska vid varje besiktning föra protokoll samt redovisa resultatet av kontrollen. Ett ex av protokollet ska funktionskontrollanten ge till byggnadens ägare och ett ex ska skickas till kommunens byggnadsnämnd Besiktningsmannen som utför OVK skickar in besiktningsprotokollet till kommunens bygglovenhet som registrerar det. När ett protokoll som inte är godkänt eller en besiktning uteblir gör Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsyn. Vi kontaktar då byggnadens ägare och begär in ett godkänt protokoll.

OVK från Stora Scenen. Våra OVK-protokoll. En checklista inför OVK-kontrollen tas fram. Det behövs ett eget pro-tokoll för självdrag. Vi ska skriva in ansvars-begränsning vid OVK så att kontrollanten inte hamnar i trångmål vid byggnaders ägarbyte. FSB har bildat en kommitté som gör översyn av byggregelverkets Allmänna Råd och hän-

Skicka OVK-protokoll till stadsbyggnadskontoret för registrering: Länkar. Boverkets webbsida om obligatorisk ventilationskontroll (sökord obligatorisk ventilationskontroll) Under OVK besiktningens gång skall besiktningsmannen alltid föra ett OVK protokoll där han går igenom alla punkter som skall göras, för att sedan redovisa resultatet av kontrollen. Protokollen skall sedan även göras i två exemplar, det ena exemplaret skall sändas till byggnadsnämnden i kommunen där OVK besiktningen gjordes, varav det andra skall överlämnas till ägaren utav byggnaden.

1. Vad innebär Obligatorisk ventilationskontroll?