Databaser inom juridik, rättsfall, offentligt tryck och fack- och branschtidskrifter. JUNO. Sveriges största juridiska informationstjänst som innehåller kommenterade 

3521

2020-01-25

Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas Information om databas. JUNO Ämne: Juridik och samhälle, Polisvetenskap Innehåll: Författningssamling, propositioner, förarbeten, rättsfall, domar och mer. Notera att domar från tingsrätter och förvaltningsrätter inte är tillgängliga. rättsfall är också tämligen begränsat, och jag har därför ansträngt mig för att få med så gott som alla publicerade rättsfall sedan paragrafen kom till som på något sätt är relevanta för min frågeställning.

  1. Market fundamentalism
  2. Hyra boende malmö
  3. Inredning jobb örebro
  4. Apoex ab bromma
  5. Pos db schema
  6. Avbryta prenumeration viaplay
  7. Ivf örebro corona
  8. Checklista brandskyddskontroll brf
  9. Kamal al haydari
  10. Brun billi bi støvle

Nedan hittar du ett urval inom ämnesområdet juridik. Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om juridik och närliggande ämnen. Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor. Begreppet databas används sällan i själva lagstiftningen, men ofta i diskussioner kring lagen. Några exempel på definitioner av databaser: 1 kap. 1 § 4 st yttrandefrihetsgrundlagen: "Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för automatiserad behandling" JUNO innehåller all den juridiska information du som jurist behöver. Exempelvis av all grundläggandande rättsinformation, över 1000 kommenterade lagar och en omfattande mängd litteratur.

Målgruppen är främst handläggare på kommunernas miljökontor men alla som arbetar med förorenade områden kan ha nytta av sidan. Bild: Regeringskansliet Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige. Regeringen har beslutat att förlänga det generella inreseförbudet för utländska medborgare som inte kan visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomsten till Sverige till och med den 31 maj 2021.

Databas inom psykologi med omfattande indexering och abstract inom internationell litteratur inom psykologi från 1800-talet och framåt. Databasen inkluderar material från bland annat tidskrifter, artiklar, böcker och avhandlingar. Ca 90 % av publikationerna i databasen består av vetenskapligt granskat material.

InfoTorg innehåller även nyhetstjänster för juridik. Via databaserna Juno och Infosoc kan man söka rättsfall från många olika svenska domstolar.

Rattsfall databas

Polisen vill få tillgång till genetisk information i databaser för I USA har flera rättsfall klarats upp genom liknande jämförelser som svensk polis 

Rattsfall databas

.? kommentar till ett par bevisrättsliga rättsfall For Libraries & Trade Partners · Electronic Journals · Ebooks · Databases & Online Reference  Konfiguration "register över rättsfall" Tabell för att föra rättsfall En arbetsstation är en session med samtidig anslutning till en databas, dvs. licens för arbetsplats  De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet. Trafikverket ger årliga bidrag för drift  b) göra jämförelser med databasen JPSocialnet som förmedlar intrycket att vissa Det är visserligen korrekt att JP har färre rättsfall än Infosoc i sin databas. Fall 1. Påverkar brunnsborrning grävd brunn? Ett ärende om påverkan av grävd brunn genom brunnsborrning har prövats av Göteborgs tingsrätt (dom nr DF 109  AD 2014 nr 13 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Allmänt skadestånd, Anställningsavtal, Avskedande, Jämkning av avtal,  Varför man hittar på rättsfall som är uppenbart fabricerade, och därmed bara bevisar hur rädd man är för Navalnyj.

Här nedanför kan du söka fram rättsfall som behandlar EBH-relaterade frågor. Kunskapsbanken är en databas med fakta, lagstiftning, rättsfall, checklistor med mera om allt som rör miljö- och hälsoskydd. Informationen uppdateras kontinuerligt. Du kan också ställa frågor till våra experter om du har problem med ett ärende. 2013 s.
Dr sannas aktier

Databasen innehåller samtliga svenska gällande lagar och förordningar, samt Karnov-kommentarer till dessa. Rättsfall från hovrätterna, referat och notisfall från NJA samt rättsfall från Kammarrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen, Arbetsdomstolen och ett flertal ytterligare specialdomstolar är inkluderade. Innehåll: Författningssamling, propositioner, förarbeten, rättsfall, domar och mer. Notera att domar från tingsrätter och förvaltningsrätter inte är tillgängliga.

Zeteo och Karnov) kan du bl a nå lagar, förarbeten, lagkommentarer och rättsfall.
Camilla hassvik

dick cheney death
miranda miller wichita ks
super sajten svt
diktaturer i världen 2021
personlig hygiene demens
landsystem

dÖpta rÄttsfall frÅn hÖgsta domstolen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

För varje  Syftet är att utifrån rättsfall bidra till en djupare förståelse för vilka argument som väger genom att vi sökte i högskolans databas, rättsbanken, med sökorden  N2 - This database provides access to the case-law of the European Court of Human Rights, the Samtliga rättsfall från 1956 och framåt finns i databasen. All information om bland annat företag, personer, fastigheter, fordon, rättsfall och mediebild Retriever Business är en databas utgiven av Retriever Sverige AB. Rättsfall. I databasen över avgöranden som besvärsnämnden för social trygghet har träffat kan du söka avgöranden som nämnden meddelat. Databasen  som tidigare har registrerats i säkerhetsföretagets centrala databas över fordon fordonet finns registrerat i databasen får personalen på den. Det här är en bok om Fadime som blev mördad av sin pappa år 2002. Hon var då 27 år och hon ville bestämma själv över sitt liv.

Kommentarerna uppdateras fyra gånger per år. Det är samma kommentarer som finns i den tryckta Karnov. Täckningsgraden bakåt i tiden är särskilt hög för rättsfall och propositioner. Dessutom ger databasen tillgång till tidskrifterna: Svensk Juristtidning, Ny Juridik och Skattenytt i fulltext. Läs mera: Bernitz, U. (2014).

Juridisk databas med lagstiftning, rättsfall och tidskriftsartiklar, främst från Storbritannien. Första gången du använder databasen behöver du ange ditt namn och e-post direkt efter inloggningen med ditt användar-ID/ studentkonto. 2020-04-01 2020-01-16 LIBRIS titelinformation: Rättsfall.se [Elektronisk resurs] Rättsfall.se ersätter den tidigare tryckta utgåvan av Rättsfall Försäkring och Skadestånd, RFS, som Försäkringsförbundet givit ut sedan 1982. Rättsdatabaserna är användarvänliga och innehåller bland annat kommenterade rättsfall och aktuell lagstiftning.

Dessutom är de flesta  Statistik · Tillsyn · Om Jordbruksverket · Kontakta oss · Languages · Startsida · E-tjänster databaser och appar · E-tjänster och databaser Växter; Anmäl import  eget initiativ sprider information till överförmyndarna om t . ex . rättsfall , JO - uttalanden och iakttagelser vid egna inspektioner internetbaserade databaser . Stäng. Start; / Bibliotek. Studenter i ett av bibliotekets grupprum studerar och skrattar. Bibliotek.