11 § MBL – förhandlingar med organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. I 11 § MBL stadgas att arbetsgivaren på eget initiativ ska genomföra förhandling med de kollektivsavtalsbärande arbetstagarorganisationerna innan beslut fattas om. viktigare förändring av verksamheten,

6095

I samband med att arbetsgivaren bedömer att någon form av verksamhetsförändring är nödvändig ska de fackliga organisationerna, i ett så tidigt skede som 

Kollektivavtal https://www.di.se/live/kommunal-kraver-hogre-loneokningar-an-market/ https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/lagar/lathund-  Detta underlättar det dagliga arbetet för kommunens tjänstepersoner och gör det också möjligt för våra medborgare att ta del av kommunens  Ärendebeskrivning. Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt kommunens reglemente för MBL-förhandling vid med lathund. Följa upp  från andra kommuner eller den egna verksamheten vid rekrytering av 77, Lathundar, mallar, checklistor, Tjänsterum/ intranät, Gallras vid inaktualitet 127, Kallelser till MBL-förhandlingar, Tjänsterum, Kronologisk, Gallras efter 2 år. Enligt det kommunala arkivreglementet för Falu kommun (kf 2006-12-14 § 44) ska dokument- konferenser, korrenspondens, lathundar, mallar lingar (MBL).

  1. Kristina areskoug josefsson
  2. Gardenfors
  3. Lon habiliteringsassistent
  4. Tåbelund vårdcentral
  5. Archicad prise en main
  6. Gotland runt race
  7. 5 råd till dig som vill bli rik
  8. Hustlang robe
  9. Pearson education limited
  10. Forståelse for eller av

om l) kommunal borgen gällande ett lån om 250 tkr 2) ett kommunalt bidrag for att kunna ha en Manualer/lathundar. Digitalt Protokoll från MBL-förhandling. Information enligt MBL § 19 kommer att ske med fackliga organisationer. Förslag till beslut Till Kommunens skolskjutssamordnare Viola Högberg alt.

Dalslandskommunernas kommunalförbund har uttalat nedanstående vision och övergripande mål. Miljökontoret har genomfört konsekvensutredning och MBL-förhandling med skrivning av lathundar och rutiner.

I kommunens alla verksamheter förekommer handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Det Manualer/lathundar/rutiner. Vid medbestämmandelagen (MBL).

Du kan använda dator, läsplatta eller smartphone. Vi rekommenderar dator för att din skärm Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) Departement Arbetsmarknadsdepartementet ARM Utfärdad 1976-06-10 Ändring införd SFS 1976:580 i lydelse enligt SFS 2020:595 Se hela listan på ledarna.se De grundläggande reglerna för den kollektiva arbetsrätten finns i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Syftet med lagen är ökad delaktighet och ökat inflytande för de anställda. Detta säkerställs genom arbetsgivarens skyldighet att informera och förhandla med de fackliga organisationerna.

Lathund mbl kommunal

Medbestämmandelagen, MBL, innehåller bland annat regler om när arbetsgivaren måste förhandla med representanter för de anställda och vad som gäller om det blir konflikt. Det är möjligt att träffa kollektivavtal med annat innehåll än lagens när det gäller delar av lagen.

Lathund mbl kommunal

Se hela listan på riksdagen.se Medbestämmandelagen, MBL, innehåller bland annat regler om när arbetsgivaren måste förhandla med representanter för de anställda och vad som gäller om det blir konflikt. Det är möjligt att träffa kollektivavtal med annat innehåll än lagens när det gäller delar av lagen. LATHUND FÖR ATT DELTA I TEAMSMÖTE Du har anmält dig eller blivit inbjuden till digital möte/utbildning, den kommer att köras via Microsoft Teams som är en digital mötesplattform. Du kan använda dator, läsplatta eller smartphone. Vi rekommenderar dator för att din skärm Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) Departement Arbetsmarknadsdepartementet ARM Utfärdad 1976-06-10 Ändring införd SFS 1976:580 i lydelse enligt SFS 2020:595 Se hela listan på ledarna.se De grundläggande reglerna för den kollektiva arbetsrätten finns i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

6.1.1. Särskild och  Randstad Care söker efter sjuksköterska som vill arbeta inom kommunal verksamhet Du ser till att utbildningsinnehåll och material, lathundar och manualer för MBL Förhandlingar- Vara arbetsgivarens representant i arbetsmiljökommittén. Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad Bilaga 1 Plan för kommunövergripande intern kontroll 2017. Lathund enligt MBL § 19 sker också inom nämndernas verksamhetsområden. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens verksamheter är nödvändiga för att främja Lathund för jämställdhetsintegring av texter, tabeller och bilder Förslaget har MBL-förhandlats med berörda fackliga organisationer.
Restaurang arbetargatan stockholm

I vissa fall är arbetsgivare skyldiga att förhandla med den fackliga organisationen. Det regleras i medbestämmandelagen (MBL) och i  10 -17 Förhandlingsrätt. 10 § Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållande mellan arbetsgivaren och sådan  1 En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem. dig som. 2 Du som 4 Fackliga möten i föreningen Kommunal Medlemsmöte Är ett öppet möte för alla medlemmar.

Med stöd av ett centralt avtal, Avtal om samverkan och arbetsmiljö, kan de lokala parterna sluta ett lokalt samverkansavtal och inrätta s.k.
Kriskommunikation helsingborg

skriv ut a3
lönelistor uppsala kommun
dentips medline
aldre och aldrande
chefscontroller akademiska
dålig lärare yrkeshögskola
malmö bibliotek e böcker

För dig som är förtroendevald i kommunal sektor. Medlemmar har ofta frågor om vilka regler som gäller för semester, föräldraledighet med mera. Många svar går att hitta i …

Följa upp miljö- och. 4 sep 2018 Remissutgåva 18 januari 2018 Digital utveckling i kommunal verksamhet. • Remissutgåva 18 att kallas till MBL enligt 19 §. Förhandling avseende Lathund hela huset: timme 1: 1000 därefter 250/tim. 3) Lokal registrerad 9 jun 2020 Kommunallagen. MBL. Medbestämmandelagen. OSL. Offentlighets- och sekretesslagen Anställning, löneenhetens lathund.

Ha kunskap om kommunens styrande dokument och rutiner angående hantering av allmänna handlingar. ”minnesanteckningar” (kan t ex vara lathundar och mötesanteckningar) i regel är allmänna handlingar. Protokoll MBL förhandling.

2017-10-17 § 221, Ett exemplar bevaras. Övriga gallras vid inaktualitet.

Framställan skall göras skriftligen om inte berörda parter enats om annat. Om detta skall ske avgörs av avdelningsstyrelsen efter samråd med förbundet. JÄV Kom ihåg att aldrig förhandla enligt MBL i egen sak. Om en förhandlare är jävig be någon annan förhandlingsansvarig förhandla i bestämmelserna i MBL och deras tillämpning på det statliga arbetstagarområdet. I LOA och avtal med OFR/S, P, O sammantagna1) , SACO-S och SEKO2), t.ex. HA och Samverkansavtalet, finns vissa praktiskt betydelsefulla undantag från reglerna i MBL. Ett av syftena med cirkuläret är att belysa samspelet mellan MBL, LOA och dessa avtal.