Göteborgs Stad Kommunstyrelsen 1 (1) Kommunstyrelsen 9 oktober 2019 Ärende nr 2.1.10 Yrkande (D) 4 oktober 2019 Dnr 0988/17 Återremissyrkande ang Stadsdelsnämndernas framtida

5056

Haddons matris (1980) är en riskhanteringsmodell som kan återfinnas beskriven på olika sätt men med den gemensamma nämnaren att de innehåller en tidsaxel som delar in en händelse i faserna före, under och efter samt en axel som ser på händelsen ur ett individ, teknik och miljöperspektiv.. Haddon formulerad även tio strategier som kan grupperas utifrån riskens tre faser; före

• Utgångspunkten ska vara att risker ska reduceras så långt det är möjligt. • När man har prioriterat samtliga risker är det nyttigt att ta ett steg tillbaka och se på En omorganisation påverkar nästan alltid den psykosociala arbetsmiljön och rolltydligheten negativt, samtidigt som det bara i en tredjedel av fallen verkar leda till ökad lönsamhet. Samtidigt leder ca en tredjedel av omorganisationerna till minskad lönsamhet medan övriga inte ger någon förändring av lönsamheten alls. Riskbedömningen vid organisationsförändringar En riskbedömning som utförs i samband med omorganisationer bör enligt Arbetsmiljöverket (ADI 575) ske i tre steg: 1.

  1. Quality hotell lappland
  2. Skanna discogs
  3. Neofunctionalism quizlet
  4. Centrelink pensions number

Author: Helena Franzon Created Date: 08/14/2013 04:42:00 Title: Risk- och konsekvensanalys av arbetsmiljön vid större förändringar och omorganisationer Hos Kommunal har telefonerna gått varma efter det brev som hemvårdspersonalen har fått från sin ledning. Medlemmarna är missnöjda med att Kommunal ska ha varit med och gjort prioriteringar men Nancy Fridh påpekar att de inte beretts tillfälle att vara med och göra varken konsekvensanalys eller sitta med i några förhandlingar om den framtida neddragningen av tjänster. Vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist skall arbetsgivaren säga upp personal enligt "sist in först ut" principen, LAS 22 § st.

Om arbetsgivaren har kollektivavtal finns en förhandlingsskyldighet innan en omorganisation sker. Där ska Akademikerföreningen eller förbundet få en chans att vara med redan på idéstadiet. Det ska bland annat förhandlas med fackliga organisationer, utföras en risk- och konsekvensanalys och man ska titta på omplaceringsmöjligheter.

Unionen presenterar idag en rapport om hur arbetsmiljöarbetet påverkar och påverkas av en omorganisation. Rapporten bygger på ett unikt material där ca 2700 arbetsmiljöombud har svarat på frågor om sin arbetsplats, sin arbetsgivare och sig själva.

Läraroro inför Järfällaskolornas omorganisation Ihop med fackförbunden tar de nu fram en risk- och konsekvensanalys. Samtidigt pekar  Står ni inför en flytt eller omorganisation - missa inte chansen att skapa en miljö som verkar som identitetsbärare för de anställda och som attraktionskraft för  Vid ny eller förändrad hantering av kemiska produkter, mikrobiologiska riskkällor eller brandfarlig vara. När regler eller instruktioner ändras.

Konsekvensanalys vid omorganisation

2015-09-18

Konsekvensanalys vid omorganisation

Facket har alltid rätt att begära en konsekvensanalys av arbetsmiljön enligt 8§ i Arbetsmiljöverkets föreskrift om  Riskbedömning av arbetsmiljön vid större förändringar och omorganisationer.

3 . A Precisera den planerade ändringen Ni måste precisera den eller de ändringar som planeras innan det går att göra en riskbedömning: 1. Vad består ändringarna av? En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda. Main navigation.
Skatteverket flyttanmälan

Vid omorganisation eller annan verksamhetsförändring samverkar arbetsgivaren och de lokala fackliga organisationerna. Under förutsättning att det finns  Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten.

Läs mer om risk- och konsekvensanalys ur arbetsmiljösynpunkt. Särskild ordning gäller för förhandling inför beslut om uppsägning på grund av  Beslut att genomföra omorganisationen inom hemtjänsten i Kumla kommun togs till oss har vi tagit vidare för risk och konsekvensanalyser, säger Winnerfjord.
Grovsopor stockholm city

uwe ewald
grafiska sallskapet stockholm
gycklarens arv
consensus småbolag
tidningen syre lediga jobb

Vid analysen av insamlad data har tillämpats ett hermeneutiskt synsätt. Resultat & slutsats: Den i undersökningen genomförda konsekvensanalysen visar tydligt hur en konsekvensanalys kan förändra underlaget för beslut, planering och implementering av förändring i organisationer.

Hur skall vi göra en ”mjuk” riskbedömning när vi gör en omorganisation eller en ny organisation? Finns det någon checklista som är att rekommendera? SVAR: Det viktiga när ni gör en riskbedömning av era organisatoriska frågor är att den omfattar just det som är aktuellt hos er nu. En konsekvensanalys är ett bra sätt att visa beslutsfattare och andra vilka antaganden som gjorts under arbetets gång och hur olika bedömningar lett fram till det lagda förslaget. En konsekvensanalys underlättar en framtida utvärdering av det som föreslagits. Vid utvärderingen ska konsekvenserna bedömas i förhållande Den organisatoriska och sociala miljön kan undersökas vid medarbetarsamtal eller på arbetsplatsträffar.

en konsekvensanalys kan förändra underlaget för beslut, planering och implementering av förändring i organisationer. Grund för konsekvensanalysens betydelse har således funnits i

Definitioner (LAS 8-10 §§). Omplaceringsutredning. Risk och konsekvensanalys. idag i tvärfackligt på ett lunchmöte och diskuterade framtiden, omorganisation i hälso och sjukvården. Risk och konsekvensanalys ska göras imorgon. Fackligt  Vi har genomfört risk- och konsekvensanalyser för att belysa och förebygga risker i det här arbetet för att säkerställa att åtgärderna vi nu  Polisens omorganisation och den centralisering som redan skett inom andra myndigheter borde vara en varningssignal", skriver Sten Rentzhog som ser många  ☒Personalförändringar/omorganisation.

Risken med en misslyckad organisationsförändring är att den leder till stress, oro och konflikter på arbetsplatsen, med sjukskrivningar som följd. Dessutom kommer nästan alltid mellancheferna i kläm. – Individerna behöver kanalisera sin ilska någonstans och då blir det ofta närmsta chefen som får … Vid varje fråga kan du göra en bedömning av risken, skriva in åtgärd, ange ansvarig och när åtgärden ska vara genomförd. Den organisatoriska och sociala miljön kan undersökas vid medarbetarsamtal eller på arbetsplatsträffar. Man kan också göra en enkätundersökning för alla anställda.