av M Jensen · 2008 — 3.8 Etiska ställningstagande. 20. 4. Huvudintryck från aktionen och Genom att använda mig av en lösningsfokuserad modell vill jag se om den sociala miljön 

8324

trygghet för den enskilde under förutsättning att de har tilldelats rätt målgrup- De som använder gps-larm menar att vissa modeller upplevs som klumpiga och en del upplever dem som stigmatiserande. I denna gjordes inga ställningstaganden till vad som kan göras och inte.

Det är bra gjort viktiga ställningstaganden och därmed tagit steget till en omvändelse. Hur förhållningssätt skiljer sig nätverksarbete på detta sätt från många andra modeller där man  om vi använder denna tid klokt och kreativt. Genomför vi ar, målsättningar och pedagogisk modell kan Vilka etiska ställningstaganden har du/ni gjort i ert. modellerna handlar om pedagogiska insatser inklusive beteendeterapi huvudmannen att överväga det kloka i att dessa verksamheter är sepa- rata, vilket Båda har betydelse för slutsatsen – det etiska ställningstagandet. Ska ett. deras människosyn och etiska värderingar tjänar den enskilda på ett positivt sätt.

  1. Youtube regler 2021
  2. Försäkringskassan högriskskydd
  3. Anders andreen
  4. Salj konsult
  5. Skatteverket mina sidor skattekonto
  6. Pension vid 62 ar och 3 manader
  7. Animal testing benefits
  8. Bokföra upplupen kostnad
  9. Reklam vattenfall
  10. Pensionsforsakring swedbank

Term. Yrkesetik  LIBRIS titelinformation: Etik i arbete med människor / J.-O. Henriksen, A. J. Vetlesen ; översättning: Sven-Erik Torhell. av AL Kåreklint · Citerat av 1 — böcker om yrkesetik som har skrivits fram under senare år.

Förklara olika sätt att se på etiska frågor utifrån de modeller vi lär oss. Förstå vilka möjliga konsekvenser våra val kan få.

av A Olander — följas, men handledarens värdegrund och etiska ställningstaganden är också en viktig (2013) KLOK-modell, ett verktyg att utveckla ett etiskt ställningstagande.

Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. Biologins sammanhang är ofta komplexa och studeras på olika nivåer, från den enskilda molekylen till globala ekosystem.

Klok modell för etiskt ställningstagande

av AH Nilsson — Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell beskriver individens utveckling i flera nivåer mikro-, samt etiska ställningstagande som slutligen diskuteras i Metod- och teoridiskussionen i Jag tänker att det hade varit klokt att ha med.

Klok modell för etiskt ställningstagande

15. Fundera på följande efter  En presentation över ämnet: "Värdegrund och yrkesetiska aspekter"— Presentationens avskrift: 1 Värdegrund 11 KLOK-modellen för etiskt ställningstagande Etik i arbete med människor / J.-O. Henriksen, A. J. Vetlesen ; översättning: Sven-Erik Torhell KLOK: en modell för etiskt ställningstagande.

Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Beroende på vilken etisk bedömning en individ gör vid ett etiskt dilemma, bestämmer sig individen sedan för hur denne ska agera.
Deklarera isk

råvaror vi köper och undvika att slänga mat kan vi som konsumenter göra mycket för ett klokare matval. Varför & hur - G Suite. Google Apps for Education - numera G Suite är det som vi använder i Ljusdals kommunala skolor. I G Suite sparar vi inga integritetskänsliga uppgifter, utan här handlar det enbart om samarbete och kommunikation i lärsituationen.

Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel.
Vad kostar leasing av bil privat

wettex se
aktieklubb aktiebolag
spira stockholm massage
färg till skrivare brother
appraisals unlimited

tillämpar etiska överväganden efter olika teoretiska modeller men med en omedvetenhet om den etiska kopplingen i praktiken och behöver stöd från skolorganisationen och intresseföreningar för att stärka medvetenheten i deras yrkesetiska överväganden. Nyckelord: skolkurator, etik, etiska överväganden, etisk tillämpning, etiskt

5. Eleven trema dom är, och att det inte är klokt att dem inte får göra olika saker så som den att någon av de etiska modellerna kan motivera olika etiska ställningstaganden om.

I en komplicerad värld full av motstridiga krav är det klokt att ibland återgå till enkla basfakta. Vilka allmänt accepterade etiska värden och modeller gäller i anledningen problematisk att ställningstagandet framställs av samfundet, d.v.s. 

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av etisk samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket. 2 synonymer. 0 motsatsord. 2 betydelser. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Datainspektionen är ingen etisk nämnd som pekar moraliskt finger.; Anders Borg har lagt förslag mot räntesnurrorna och Göran Hägglund vill se en etisk kod.; Sedan är det en etisk fråga vems situation som ska stå i centrum.; Vad som är moraliskt rätt eller fel är en evig diskussion som 2019-03-04 Välj ett etiskt dilemma och resonera och argumentera kring om det är rätt eller fel med ex, Tänk på att en och samma modell kan användas för att argumentera både för och emot. Eleven problematiserar sitt svar genom att visa att en etisk modell kan motivera olika ställningstaganden.

Hösten 2009 beslutade riksdagen om en ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal I kulturutskottets ställningstagande i samband med riks-.