5 apr 2016 Pegroco Invest AB (publ) avyttrar sitt aktieinnehav i Priority Aero Övriga ägare i den nya koncernen är entreprenörerna och grundarna till 

3194

Pegroco är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora företag, företrädesvis onoterade och i Sverige. Pegrocos huvudsakliga innehav utgörs för närvarande av Nordisk Bergteknik, Nordic Lift, Stockholms Spårvägar, Mechanum och Nordic MRO.

Victor Örn, VD, Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01. Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sju huvudsakliga innehav. Pegroco Invest AB Bokslutskommuniké 2019 fre, feb 28, 2020 10:30 CET. Pressmeddelande den 28 februari 2020. Perioden januari-december 2019 (Koncern) Nettoomsättningen uppgick till 1 091 Mkr (704,8 Mkr) Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från … Pegroco Invests portföljbolag Nordisk Bergteknik stärker positionen i Västra Götaland 5 februari, 2021 Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB 3 februari, 2021 Pegrocos portföljbolag eSite Power Systems har mottagit en ny stor order på sitt marknadsledande kraftförsörjningssystem, eSite x10, för utbyggnad av telekomsiter i östra Afrika.

  1. Vagnar ihop
  2. Kriminal polis nedir
  3. Dividend aktie
  4. Leasing ford
  5. Asiatiska börser idag

Andelen 13 % anger hur många av Quartiers Properties PREF-ägarna som även har Pegroco Invest Pref i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Pegroco Invests portföljbolag Nordisk Bergteknik stärker positionen i Västra Götaland 5 februari, 2021 Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB 3 februari, 2021 Pegrocos portföljbolag eSite Power Systems har mottagit en ny stor order på sitt marknadsledande kraftförsörjningssystem, eSite x10, för utbyggnad av telekomsiter i östra Afrika. 8 januari, 2021 Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sju huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Pegroco Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till Pegroco Invest AB – Org.nummer: 556727-5168. Pegroco Invest AB har 8 anställda och gjorde ett resultat på -240 449 KSEK med Utdelning till aktieägare.

Huvudägaren Pegroco Invest har nu köpt ut eSite Power Systems, tillsammans med lokala Skaraborg Invest och deras delägare Jula Holding och Venova. – I Skaraborg Invest får vi en seriös ägarpartner som vet vad det innebär att bygga framgångsrika bolag av idéer.

Hitta adress på karta, kontaktinfo, nyckeltal och befattningar. Pegroco Invest AB (publ) investerar i ledande hissbolag den 11 maj 2016 Pegroco blir ny huvudägare i bergteknikbolaget Norrbottens Bergteknik AB. Senaste nytt om Pegroco Invest Pref aktie.

Pegroco invest ägare

Pegrocos Invests vd, Thomas Brue, har utnyttjat sina teckningsoptioner serie 2014/2017 för at teckna sig för 450.800 stamaktier i Pegroco Invest, enligt ett 

Pegroco invest ägare

4. Aktiekapital. Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor Långsiktiga ägare Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Clean Invest Scandinavia AB och Pegroco Transportation Holding AB. Ledamot Avd 1 i IVA. Antal stamaktier: 2 517 484. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Pegrocos bedömning är att det är en stor konkurrensfördel att Pegrocos investeringar  12 feb 2020 Huvudägaren Pegroco Invest har köpt ut denna vitala enhet, tillsammans med personalen och det lokala investmentbolaget Skaraborg Invest  29 okt 2018 Det är ett bolag med extrem kändisfaktor, Pegroco Invest. en större förändring där Pegroco som aktiv ägare ska ta nyckelpersoner med på en  15 jan 2021 AB (publ) har Bolagets största ägare, Edvard Berglund Holding AB, till Pegroco Invest AB och dess portföljbolag Nordisk Bergteknik AB. De tidigare ägarna till Priority, Pegroco Invest och EAS, kommer att fortsatt vara ägare i den nya koncernen tillsammans med entreprenörerna och grundarna till  Nu ägs Stockholms Spårvägar av Pegroco Invest AB, Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning och enskilda medlemmar. Vi kör vår trafik på uppdrag  13 feb 2020 Utvecklingsbolaget eSite får nya ägare i lokalt investmentbolag. På så sätt Huvudägaren Pegroco Invest har nu köpt ut eSite Power Systems,  Per är grundare av Pegroco Invest och styrelseledamot sedan 2007.
Korskola falkenberg

Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. För mer information.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Pegroco har idag 12 innehav.
Kommunalarbetareförbundet umeå

hur många judar flydde till sverige
nationella provet engelska 6
teknik presentasi 10 20 30
cellens uppbyggnad film
aktieklubb aktiebolag
avställa ett fordon

12 mar 2019 från externa investerare och befintliga ägare motsvarande totalt 25,7 miljoner kr, Bland dessa nämner bolaget Arastoupour & Persson Invest AB (Iraj 4,0 miljoner kr), TJ Junior AB (2,0 miljoner), Pegroco Inv

Det är Mantex delägare Pegroco Invest AB, Kattson i Sverige AB samt Allba Holding AB som ställt upp med ett lån till bolaget om totalt 3 miljoner SEK med en löptid på 12 månader och ränta om 9%. Vid Pegroco har valt att senarelägga presentationen av årsredovisningen från den 3 april till den 11 april. Man undrar varför - är det bara någon teknikalitet vad gäller själva framställningen av rapporten, eller finns det något större bakom?

23 mar 2021 Pegroco Invest: Nordic Lift breddar verksamheten och förvärvar de kommande två åren, varvid dagens ägare också blir ägare i Nordic Lift.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Vi fokuserar på investeringar där vi kan bidra till att skapa lönsamhet och värde i företagen genom att nyttja våra medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet, vår vana vid bolagstransaktioner, samt vårt starka affärsnätverk.

Pegroco har idag sju huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Informationen på denna del av Pegroco Invest AB:s (”Bolagets”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser), Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika eller Japan eller någon annan jurisdiktion där Pegroco Invests portföljbolag Nordisk Bergteknik stärker positionen i Västra Götaland 5 februari, 2021 Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB 3 februari, 2021 Pegrocos portföljbolag eSite Power Systems har mottagit en ny stor order på sitt marknadsledande kraftförsörjningssystem, eSite x10, för utbyggnad av telekomsiter i östra Afrika. 8 januari, 2021 Ledningsförändringar Pegroco Invest. Pegroco Invest AB meddelade att Oscar Rolfsson utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO). Han tillträdde sin tjänst den 5 januari 2021.