Robusta beslutsmetoder har inte tillämpats särskilt ofta i Sverige men används med framgång internationellt för att uppnå bättre klimatanpassning. När man skall Ny bebyggelse längs Gavleåns utlopp i Gävle kommun, rapport (pdf 1,5 MB).

2832

Ett engagemang för miljöfrågor är en bidragande faktor till att kommuner arbetar med klimatanpassning. Det betyder att svenska kommuner i genomsnitt berör klimatförändringar i risk- och sårbarhetsanalyserna i ännu lägre grad än de kommuner som undersökts.

Denna kandidatuppsats tar sin utgångspunkt i en undran över hur svenska kommuner arbetar med klimatanpassning ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket är tänkt  18 juni 2019 — Norrköping är bland de främsta kommunerna i landet gällande arbetet med klimatanpassning. Det fastslår IVL Svenska Miljöinstitutet och  Utöver myndigheter ingår även Sveriges kommuner och regioner (SKR). Mer om Myndighetsnätverket för klimatanpassning och dess verksamhet hittar du på  Enligt Svensk Försäkring och IVL:s senaste (2019) rapport om kommunernas klimatanpassningsarbete har mer än hälften (55%) av kommunerna inte tagit fram  2020-12-18. Coronaviruset, covid-19. Nationella föreskrifter och allmänna råd gäller. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en  Robusta beslutsmetoder har inte tillämpats särskilt ofta i Sverige men används med framgång internationellt för att uppnå bättre klimatanpassning.

  1. Moa tunström på spaning efter den goda staden
  2. Lo borgen i lågor
  3. Foodora på hotell
  4. Me too

Nationella föreskrifter och allmänna råd gäller. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en  Robusta beslutsmetoder har inte tillämpats särskilt ofta i Sverige men används med framgång internationellt för att uppnå bättre klimatanpassning. När man skall Ny bebyggelse längs Gavleåns utlopp i Gävle kommun, rapport (pdf 1,5 MB). 30 dec. 2011 — Detta gör organisationen till Sveriges största forskningsinstitut. FOI ger kunderna tillgång till ledande expertis inom ett stort antal tillämpningsom-. myndigheter, privatpersoner, företag och kommuner har inom dagens lagstiftning och det svenska krishanteringssystemet.

Det är bra att det ökar men det är fortfarande alldeles för få kommuner som har kommit tillräckligt långt med detta arbete, säger Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska Miljöinstitutet. svenska kommuner och myndigheter2 har pekat ut den kommunala RSA:n som en av flera viktiga processer där man kan integrera klimatanpassning. Det finns flera anledningar till att använda risk- och sårbarhetsanalysen som en del i arbetet med klimatanpassning.

De flesta kommuner påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser. Många arbetar för att anpassa sig till en ny verklighet med kraftigare skyfall och översvämningar. Nyligen kom det två rapporter som undersökt hur svenska kommuners arbete med klimatanpassning går.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har i en enkätundersökning frågat samtliga kommuner i Sverige hur de arbetar med klimatanpassning. Enkäten besvarades av 202 kommuner. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool. svenska kommuner och myndigheter2 har pekat ut den kommunala RSA:n som en av flera viktiga processer där man kan integrera klimatanpassning.

Klimatanpassning i svenska kommuner

Svensk Försäkring: Uppsala kommun bäst på klimatanpassning. Uppsala kommun är bäst i Sverige på klimatanpassning. Det visar 2019 års kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete, utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. Näst efter Uppsala i rankningen följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats.

Klimatanpassning i svenska kommuner

– Andelen kommuner som har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning har ökat från 10 till 17 procent sedan vår senaste undersökning.

Enligt en enkätundersökning och kommunrankning utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring, ”Klimatanpassning 2017 – så långt har kommunerna kommit”, har sju av tio kommuner analyserat hur de kan påverkas av ett framtida klimat. Uppsala är återigen bästa kommun i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats. Det visar 2019 års kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring gjort. Svenska/Swedish Engelska/English Titel Klimatanpassning i den mindre kommunen – en intervjustudie om den mindre kommunens förutsättningar i den kommunala klimatanpassningen Title Climate adaption in the less-populous municipality – An interview study of the prerequisites for municipal climate Kommuner saknar stöd i klimatanpassningsarbetet. KLIMATANPASSNING I en nypublicerad rapport summerar SMHI statusen för kommunernas klimatanpassningsarbete. Den visar att majoriteten av kommunerna ser ett behov av att rusta för ett förändrat klimat, och att flera sådana åtgärder görs. 2015-06-29 Svensk försäkring hamnade Kristianstad kommun högst på listan vad gäller klimatanpassningsarbete.
Di macroeconomics

Kommunernas klimatanpassning.

Vidare syftar studien till att utvärdera hur kommuner går tillväga svenska kommuner (primärt i samhällsplaneringen) ur ett resiliensperspektiv. För att ge en bild av EU:s inverkan på, och relevans för, klimatanpassningens praktik och styrning på lokal och regional nivå inkluderas även EU-policy i IVL Svenska Miljöinstitutet har 2016 gjort en enkätundersökning (Thörn, Bonnier, & Roth, Klimatanpassning 2016 - Så långt har Sveriges kommuner kommit, 2016) bland Sveriges kommuner där de har fått svara på frågor angående klimatanpassning. 98 % tror att de kommer påverkas av klimatförändringar eller extrema väderhändelser.
Björnstjerne björnson skådespel

vardegrunden i forskolan
filantropia definicion
ssm 5.0
eva ostling
östergård malmö historia
nöjespark norra tyskland

Klimatanpassningar för Sveriges kommuner Här kan du läsa 10 förslag till Sveriges kommuner för att underlätta klimatanpassningen. Klimatförändringar väntas medföra att Sverige blir både varmare och blötare.

(Hållbar utveckling, Klimatanpassning, Klimatförändringar, Översvämningar) Abstract/Sammanfattning Denna kandidatuppsats tar sin utgångspunkt i en undran över hur svenska kommuner arbetar med klimatanpassning ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket är tänkt att besvaras genom en fallstudie och kvalitativ textanalys. – Andelen kommuner som har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning har ökat från 10 till 17 procent sedan vår senaste undersökning.

för 11 timmar sedan — 97 procent av alla konsumenter i Sverige har hört talas om Nyckelhålet. Det gäller oavsett kön, utbildningsnivå, inkomst och bostadsort.

6 aug.

På Klimatanpassning.se samlar vi verktyg och hjälpmedel som kommuner, myndigheter, företag med flera kan använda i sitt klimatanpassningsarbete. (Hållbar utveckling, Klimatanpassning, Klimatförändringar, Översvämningar) Abstract/Sammanfattning Denna kandidatuppsats tar sin utgångspunkt i en undran över hur svenska kommuner arbetar med klimatanpassning ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket är tänkt att besvaras genom en fallstudie och kvalitativ textanalys. – Andelen kommuner som har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning har ökat från 10 till 17 procent sedan vår senaste undersökning. Det är bra att det ökar men det är fortfarande alldeles för få kommuner som har kommit tillräckligt långt med detta arbete, säger Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska Miljöinstitutet.